„4C” czyli co warto wiedzieć o diamentach.

Wartość diamentów określa się przy pomocy czterech czynników:
Masa (ang. Carat Weight), Barwa (ang. Colour), Czystość (ang. Clarity), i Szlif (ang. Cut).

Masa – Carat Weight
Wielkość diamentów określana jest w karatach (ct). Karat to jednostka masy – nie rozmiar, a jeden karat równy jest 1/5 grama (0.200g). Masę diamentu należy podawać w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Barwa – Colour
Diamenty występują niemal we wszystkich możliwych kolorach.
Diamenty bezbarwne do lekko żółtych lub lekko brązowych podlegają podstawowej skali barw od D (bezbarwne) do Z (lekko żółte l ub lekko brązowe). Kamienie te klasyfikowane są przez wykwalifikowaną osobę poprzez wzrokowe porównywanie z barwą diamentów wzorcowych, w określonych warunkach oświetleniowych.
Naturalnie zabarwione diamenty wychodzące poza skalę D-Z, o wyraźnym odcieniu określa się mianem barwy fantazyjnej.

Czystość – Clarity
Diamenty wykazują wewnętrzne i zewnętrzne znamiona. Pierwsze zwane są inkluzjami, drugie zaś określane są jako skazy. Czystość jest to względny stopień przy którym diament jest wolny od tych właściwości. Skala czystości (GIA) jest podzielona na sześć głównych kategorii:

Czyste bez skazy – Flawless (FL)
Najwyższy stopień czystości w klasyfikacji GIA. W badaniu przy
dziesięciokrotnym powiększeniu przez wykwalifikowaną osobę, diamenty w tej
kategorii są wolne od znamion wewnętrznych (inkluzji) i charakterystycznych
znamion zewnętrznych (skaz).

Wewnętrznie czyste – Internally Flawless (IF)
Kamienie w tej kategorii przy badaniu w dziesięciokrotnym powiększeniu są
wolne od inkluzji i wykazują jedynie drobne znamiona zewnętrzne.

Bardzo, bardzo mało zanieczyszczone – Very, Very Slightly Included (VVS1, VVS2)
Diamenty VVS wykazują znikome znamiona wewnętrzne, które są bardzo trudne
do zlokalizowania nawet dla wykwalifikowanej osoby przy badaniu w
dziesięciokrotnym powiększeniu. Diamenty te charakteryzuje obecność bardzo
drobnych punktów lub piór, wewnętrzna ziarnistość czy wystrzępienia rondysty.

Bardzo mało zanieczyszczone – Very Slightly Included (VS1, VS2)
Diamenty VS zawierają nieznaczne, drobne inkluzje takie jak drobne wrostki,
niewielkie chmury lub małe pióra, które są trudno dostrzegalne w badaniu przy
dziesięciokrotnym powiększeniu przez wykwalifikowana osobę.

Mało zanieczyszczone – Slightly Included (SI1, SI2)
Kamienie w tej kategorii zawierają łatwo dostrzegalne w badaniu przez
wykwalifikowaną osobę znamiona wewnętrzne. Przeważnie są to chmury,
wrostki, węzły, szczerby lub pióra.

Zanieczyszczone – Included (I1, I2, I3)
Kategorie te określają kamienie zawierające w badaniu wyraźne, bardzo wyraźne
lub nadzwyczaj wyraźne znamiona. Diamenty w tej kategorii zawierają
najczęściej duże pióra lub duże wrostki. W niektórych przypadkach inkluzje te
mogą mieć wpływ na przejrzystość i brylancje diamentu.

Szlif – Cut
Szlif w przypadku diamentów oznacza więcej niż tylko kształt. Aby wydobyć z kamienia jak najwięcej piękna diament musi być oszlifowany w określonych proporcjach.
Rozmiar tafli, symetria faset, grubość rondysty, kąt korony oraz kąt podstawy pawilonu muszą być ze sobą odpowiednio powiązane .

Podobne wpisy